Belediye’ye Mahkeme Kapısı Gözüktü

857

Bolu Mimarlar odası yönetim kurulu başkanı Semih Dimicioğlu Bolu Belediyesinin şu ana kadar yaptığı birçok olumlu uygulamayı takdirle karşılamalarına rağmen Hisar tepesi ve Kızılay hamamı konusunda yargıya müracaat etmekten çekinmeyeceklerini belirtti.

Bolu Mimarlar odası yönetim kurulu başkanı Semih Dimicioğlu Hisar tepesi ve Kızılay hamamı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Dimicioğlu Hisar tepesinde her türlü yapılaşmaya karşı olduklarını söyleyerek “İtirazımızı önce Kültür Bakanlığı Kurullar Dairesi Başkanlığı’na sonra hukuka, daha sonrada uluslararası platformlara taşıyacağız.”dedi. Kızılay hamamının yıkılmasına da müsaade etmeyeceklerini söyleyen Dimicioğlu; “Bu konuyla ilgili aldıracağımız yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte bir üst kurula itirazımızı yapacağız.” Şeklinde konuştu. Bolu Mimarlar odası yönetim kurulu başkanı Semih Dimicioğlu mimarlar odası olarak görevlerinin uluslararası korumacılık ilkeleri ve mesleğin kendilerine yüklediği görev doğrultusunda, tarihi değerleri korumak, yaşatmak ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Mimarlar odası olarak siyasi bir kuruluş olmadıklarını vurgulayan Dimicioğlu; “Siyasi yapıdan bir ikbal beklentimiz yoktur. Bazı siyasi hesaplara da alet olup kullanılmak gibi bir basiretsizlik içinde değiliz. Ayrıca Belediyenin şu ana kadar yaptığı birçok olumlu uygulamayı takdirle karşıladık. Bu güne kadar birçok yapılamamış, işi cesaretle çözüp Bolu’ya kazandırmıştır. Ama bütün bunlar yapılan her iş iyidir ve doğrudur manasına gelmez. Bugün sözde iyi niyetle girişilen çalışmalarla yok edilmeye çalışılan tarihi değerler biz yokken de bu topraklar üzerinde vardılar. Bu tarihi değerler bizden sonrada var olmaya ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam etmelidir. Bu tarihi eserleri küçümseyerek, bugüne kadar yapılan tahribatları öne sürerek kalanların da silinip atılmasına razı olamayız. Şu anda ivedi olarak çözmek istediğimiz iki konu var. Biri şehrin tarihi dokusunun hasar görmemesi, diğeri de, belediyemizce uygulanan otopark bedeli miktarı, otopark bedeli tahsili, otopark miktarı ve otopark yerleşim şartları ile ilgili düzenlemenin kanunlara uygun hale getirilmesidir. Bu konuda aylar öncesinden Belediyeye resmen itirazımızı yapıp düzeltilmesini istememize rağmen henüz bir tam netice alamadık.”şeklinde konuştu.

“Fırka tepesini idarenin takdirine bırakıyoruz”

Bolu’nun çok farklı medeniyetlere beşiklik etmiş bir yerleşim alanı olduğunu söyleyen Dimicioğlu; “Fırka tepesinin batısı Nekrapol alanı yani mezarlıktır. Doğusunda bulunan kalıntılar kesin olmamakla birlikte Bizans hamamı veya roma villası izleri taşımakta, bu alanda kazılar devam etmektedir. Güneyinde 1960’lı yıllardaki kazılarda bulunan tiyatro basamakları ve geçen hafta fırka tepesinin batı yamacında yapılan kazılarda mezar üzerine kapatılmış halde bulunan tiyatro basamakları bu bölgede bir tiyatro olduğunu göstermektedir. Fırka tepesinde yapılmak istenen 900 araçlık otopark ve ticari alanlar mevcut trafik yoğunluğunu azaltmak yerine mecburi tek yön ringi olan İsmetpaşa caddesi , trafiğini daha da çoğaltacak ve giriş çıkışlarda trafiğin kilitlenmesine yol açacaktır.Kent merkezlerinde, Özellikle Tarihi kesimlerde, otoparkların merkez çeperlerinde (kenarlarında) oluşturulması ve kent merkezlerinin yayalaştırılması gerektiği düşüncesindeyiz.Bolu’da böyle bir trafik master planı yaptırılmasına rağmen kararlar bu plana aykırı şekilde alınmaktadır.Odamızın geniş katılımlı toplantılarda aldığı ve kamuoyuna da aktardığı yukarıdaki olumsuzluklarla beraber müze denetiminde bu bölgede yapılmak istenilen yapılaşmayı idarenin takdirine bırakıyoruz.” biçiminde konuştu.

“Hisartepesi bizim vazgeçilmez değerimizdir”

Bolu Mimarlar odası yönetim kurulu başkanı Semih Dimicioğlu “Bünyesinde resmi kazılarla tespit edilmiş Hadrian tapınağı, Stadyum, Bizans kilisesi kalıntıları, 220 m2 mozaik taban, Roma yolu ve anıtsal yapı kalıntıları bulunmaktadır. Kurulun 04.02.2011 tarih ve 5770 sayılı oturumunda , “2. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde kalan Hisartepesi “yüzeyde belirgin herhangi bir kültür varlığı kalıntısı olmadığı” gibi saçma bir gerekçeyle 3. Dereceye düşürülmüştür. Bu kadar resmi belgeyi görmezden gelerek, arazi yüzeyine bakarak arkeolojik alanda sit alanı değeri tespiti yapmak düşündürücüdür. İlk etapta itirazımızı kendi bünyesi içinde çözme isteğimiz doğrultusunda kurula sunduk. Hisar tepesi’nin arkeolojik sit alan değerlerinin uluslararası korumacılık ilkelerine uygun hale getirilmesi teklifimiz 18.05.2012 tarihinde Bolu da yapılan Kültür Varlıkları Koruma Kurul toplantısında görüşüldü. Daha önce alınan 2 den 3.’e düşme kararı ve gerekçesi incelendi. Tartışmalar sonunda Kurul üyeleri bu konuda iki farklı karar alarak konuyu sonuca bağlayamadan Bolu’dan ayrıldılar. Cladiopolis Romanın vesayet yoluyla roma halkı statüsü verdiği metropol şehridir. Bütün dünyanın önem verdiği bu şehrin tarihi değerlerini yok sayamayız. Turizm ve üniversite şehri olan Bolu’muzun tabi güzelliklerini destekleyecek her türlü tarihi değere ihtiyacımız vardır. Hisartepesi bizim vazgeçilmez değerimizdir. Bu tepenin arkeolojik tepe olması için çalışmaktayız. Gelecek kuşakların bu değerlere ulaşmasını engelleyecek her türlü yapılaşmaya ve girişime karşıyız. Bunun gerçekleşmesi için itirazımızı önce Kültür Bakanlığı Kurullar Dairesi Başkanlığı’na sonra hukuka, daha sonrada uluslararası platformlara taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

“Kızılay hamamı restore edilmelidir”

Tarihi Kızılay hamamı ile ilgili olarak ta görüş belirten Dimicioğlu; “Kızılay’ın başvurusu ile 18.05.2012 tarihinde Bolu da yapılan kültür varlıkları koruma kurul toplantısında, odamızın itiraz dilekçesine rağmen yapının tescili kaldırılmıştır.1880 yıllarının izlerini taşıyan yapının yazdırılmış bir rapor doğrultusunda yıkılmasını Bolu halkı adına kabul edemeyiz. Bu konuyla ilgili aldıracağımız yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte bir üst kurula itirazımızı yapacağız. Yapının tarihi değerini ortaya koyacak restorasyonun yapılması, memleket hastanesinin orijinaline uygun olarak yapılması ve bu meydanın eser merkezli olarak düzenlenmesi gerekmektedir.” dedi.

20.05.2012 Bolu Olay