Hacettepe’den Kültürel Mirası Katkı

957

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, eğitim çalışmalarının ve etkinliklerinin yanı sıra arkeoloji ve sanat tarihi kazıları, yüzey araştırmaları ve müze çalışmalarıyla kültürel mirasa katkıda bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. M. Sacit Pekak, modern – çağdaş sanat derslerinin ilk kez 1970’lerde, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti modernleşmesi ve sanatı içerikli derslerin ise 1990’da eğitim – öğretim programına alındığını hatırlattı. Prof. Pekak, Osmanlı tebaası olarak yaşayan gayrimüslimlerin sanat eserlerini konu edinen ‘Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı’ başlıklı derslerin Hacettepe’de lisans ve yüksek lisans programlarına dahil edildiğini belirtti. Anadolu coğrafyasındaki Bizans sanatı birikimini, arkeoloji disiplini içindeki kazılarda çıkan katmanlar olarak değerlendirmenin dışında ele alan, ilk kazı ve kurtarma çalışmalarının Hacettepe tarafından başlatıldığını kaydeden Prof. Pekak, “Görece yeni bir alan olan modern sanat araştırmaları, 18. yüzyıldan günümüze kadarki 300 yılı aşkın bir süreci kapsıyor ve süreklilik arzediyor” dedi. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer’in kendilerine her türlü desteği verdiğini bildiren Prof. Pekak şunları söyledi:

“Bu alanda çok sayıda lisans ve yüksek lisans tezi yönetilmiştir. Bu yenilik diğer üniversitelere de örnek oluşturmuş, Ankara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi sırayla benzer ders içeriklerini ders programlarına ekledi. Bugün birçok sanat tarihi bölümünde hala bu konularda dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları bulunmuyor. Bölümümüz belli aralıklarla ders programlarını gözden geçirerek güncellemekte, bir çok sanat tarihi bölümünün müfredatında yer almayan konu ve sorunları, çağdaş içeriklerle yeniliyor. Hacettepe Sanat Tarihi Bölümü’nün bir diğer özelliği, anabilim dallarının kapatılmasına karşın, sanat tarihinin bir çok kültür ve uygarlığı içeren süreçlerinde anabilim disiplini içinde uzmanlaşmayı gözetmesidir. Yaklaşık 2 bin yılı kapsayan bir süreçteki kültür ve sanat birikimini, tarihini, konularında uzman öğretim elemanlarıyla aktarmayı amaçlaması, bu bölüm öğrencilerine nitelikte ve sanata yaklaşımlarında önemli bir ayrıcalık kazandırmaktadır. Bölümüz, kuramsal bilgiler dışında, öğrencilerin iş yaşamındaki pratiklere de hazırlıklı olmaları için mezuniyet için zorunlu olarak staj programı koymuştur. Stajlarını çeşitli kurum, kuruluş ve araştırma projelerinde tamamlayan öğrencilerin gösterdikleri uyum ve başarının olumlu geri dönüşleri memnuniyetle izlenmektedir. Bölümümüzün yetiştirdiği öğrenciler, Türkiye’nin bir çok üniversitesinde görev almış, sanat tarihi disiplinine farklı ufuklar kazandırmış, yeni alanlara yeni bilgiler sundu.”

Öte yandan Hacettepe Sanat Tarihi Bölümü’nün sıklıkla gerçekleştirdiği uluslararası sempozyumlara bu yıl Kasım ayında bir yenisi ile devam edeceğini açıkladı. ‘Osmanlı Dünyasındaki Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları’ başlıklı uluslararası sempozyum 14 – 16 Kasım 2012 tarihlerinde yapılacak. Prof. Pekak, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen ve arazi çalışmaları tamamlanmış olan ‘Kapadokya Bölgesi Hıristiyan Sanatı’ konulu yüzey araştırmasının sonuçlarının da yayına hazırlandığını bildirdi. Prof. Pekak, “Bu çalışma ile özellikle 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı tebaası olarak yaşayan gayrimüslim vatandaşların, 1923 Lozan Antlaşması ile terk ettikleri yerler ilk kez topluca ele alınmış ve bilim dünyasına tanıtılmış olacak” dedi.

07.07.2012 Mynet Haber