Bize Dur Diyen Yoktu!

937

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bozdağan Kemeri ile Bizans Sarayı’nın dibinde süs havuzu için iş makinesiyle kazı yaptı. Radikal kazıyı sordu. “Bize dur diyen olmadı, kazdık” yanıtını aldı.

Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının tam karşısında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ‘Fatih Anıt Park’ düzenlemesi yapılıyor. Tarihi Bozdoğan kemerinin dibinde, 524 yıllarında yapıldığı bilinen Juliana Sarayı’nın çaprazında, Polyeuktos Kilisesi’nin bitişiğinde yer alan parktaki kazılar sırasında sütun, sütun başları, tanbur gibi tarihi mimari yapılar çıktı.

Tarihi Yarımada’da içinde iş makinesiyla hafriyat yapması için Arkeoloji Müzesi ile Koruma Kurulu izni gerekiyor. Ancak bu kazıda ne müzeden ne de Koruma Kurulu’ndan uzman çağrıldı. İş makinesiyla hafriyata başlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları 22 Mayıs günü ihbar edilen yere geldi. Parkın etrafı demir paravanlarla çevrilmiş, içinde 2 iş makinesi toprağı kazıyordu. Uzmanlar inşaatın durdurulmasını taşeron firma yetkililerinden derhal isteyerek incelemeyi rapora geçirdiler. Raporda ‘‘Alanın çeşitli bölgelerinde havuz yapımına yönelik makine ile kazı yapıldığı, parkın orta bölümünde kazı yapılan alanlardan birinde Horasan harçlı duvar izlerinin görüldüğü, kazı sırasında duvarın üst bölümünden sıyrıldığının anlaşıldığı, parkın batı kanadında yapılan kazılar sırasında ortaya çıkmış yoğun seramik ve cam dolgulu alanın tespit edildiği, çalışma yapılan alanın kuzeybatı kısmında yer alan ve taşeron firma tarafından kullanılan konteynırların önünde toprak altından yeni çıktığı anlaşılan ve iş makinası ile çıkarıldığı için üzerinde tahribat izleri görülen mermerden yapılmış kompozit düzende bir sütun başlığının yer aldığı görüldü’’ denildi.

Müze tutanak raporunu İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Kurulu’na gönderdi. Kurul, 6 Haziran’da inşaatın durdurulması için hazırladığı yazıyı ilgili kanunlara atıfta bulunarak hem müze hem de ilgili belediyeye gönderdi. Ancak uyarılara rağmen inşaat durmadı.

Çukurlar dolduruldu, süs havuzu için gerekli betonarme yapılar bitirildi. İki iş makinesi geçen hafta alana gittiğimizde de harıl harıl çalışmaya devam ediyordu.

İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne ‘‘Denetliyor musunuz’’ diye sorduğumuz da ‘‘Bize bildirilmedi. İhbar üzerine alana gittik ve inşaatın durdurulmasını istedik. Ancak yeniden ihbar geldi. İnşaat devam ediyor. Bu durumu da Koruma Kurulu’na bildirdik’’ yanıtını aldık.

‘Tutanak tuttular, durdurun demediler’

Yerinde incelediğimiz alanla ilgili İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne de iddiaları sorduk. Gelen açıklama şöyle:

‘‘Fatih Parkı düzenleme çalışmalarına ait Avan Proje İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.06.2011 tarih 2425 sayılı kararıyla uygun bulunmuş ve uygulama projelerinin hazırlanarak Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü görüşü ile kurula iletilmesine karar verilmiştir. Söz konusu park düzenlemesine ait Uygulama projeleri Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Arkeoloji Müzesi uzmanları 22.05.2012 tarihinde çalışma mahallinde inceleme yapmışlar ve tutanak tutmuşlardır. Ancak çalışmanın durdurulması yönünde bir tebligat yapılmamıştır. Çalışma, Koruma Bölge Kurulu’nun 12 Temmuz 2012 tarihli yazısı üzerine durdurulmuştur. Söz konusu park alanında yüzeysel bir düzenleme çalışması yapılmaktadır. Yüzeysel çalışma yapılan alanda kalıntı bulunmamaktadır.’’

22.07.2012 Radikal