Köyde Toprak Küp Bulununca SİT Alanı İlan Edildi

1008

Burdur merkeze bağlı Yarıköy, Erken Tunç Çağı’na ait toprak küplerin bulunması nedeniyle SİT alanı ilan edildi.

Yarıköy Höyük Nekropolü (mezarlık) pithos (pişmiş toprak küp) kalıntılarının bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir ekiple kurtarma kazısı başlatıldı.

KÜPLER NEREDEYSE TAMAMEN TAHRİP EDİLMİŞ

Yapılan açıklamada pithos parçalarının, höyük yerleşiminde uzun yıllar boyunca kum alınması nedeniyle neredeyse tamamen tahrip olduğu tespit edildi. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile kazı yapılacak alan, birinci derece arkeolojik SİT alanı olarak tescil edildi. Uzmanlar tarafından kurtarma kazısı başlattıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, “Bu kurtarma kazısı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca Yarıköy Höyük Nekropolünde yapılıyor. Kazı Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci Başkanlığı’nda, Arkeolog Arif Küçükçoban, Arkeolog Alime Çankaya’dan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.” dedi.

Kazı çalışmasının amacının kum alınarak büyük oranda tahrip olan alanı kurtarmak olduğunu söyleyen Müdür Tanır, nekropol alanında kalan pithos mezarlarından ortaya çıkarılacak eserlerle ilin Prehistorik dönemine ışık tutulacağını belirtti.

07.08.2012 Özgür Kocaeli