Efes Planına Meclisten Onay

891

Efes Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için bir adım daha atıldı.

Belediye tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli “Efes-Selçuk Arkeolojik SİT Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın İzmir 2 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylanmasının ardından, belediye meclisi şimdi de Efes 1. Derece arkeolojik SİT alanlarını içeren 1/1000 ölçekli Efes Koruma Amaçlı İmar Planı’nı Kurul’a gönderilmek üzere onayladı. Sadece Efes Antik Kenti’ni değil, Meryem Ana, Ayasuluk Kalesi, Saint Jean Kilisesi gibi birçok tarihi alanı kapsayan plan, Koruma Kurulu tarafından kabul edildiğinde kent içerisinde yer alan tarımsal alanlar faaliyetlerini sürdürebilecek, yeni yol güzergahları ile etaplar halinde Efes Antik Kenti’ne yeni giriş kapıları yapılacak, yeni satış mağazalarının ve otoparkın yerleri belirlenerek alternatif tur güzergahları oluşturulacak ve kent sınırları kesinleştirilerek koruma altına alınacak. CHP’li Belediye Başkanı Vefa Ülgür, koruma kullanma dengesi sağlanarak ulaşım, ticaret, sergileme ve diğer fonksiyonların çağdaş standartlarda karşılanarak SİT alanları içerisinde plansız yapılaşmanın önüne geçileceğini dile getirdi.

08.11.2012 Hürriyet