Kaya: Mryleia Antik Kenti’ndeki İnşaat Durdurulmalı

1110

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Myrleia Antik Kent’nde devam eden inşaata yönelik mimarların tepkisi sürüyor. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, “Yasalarla kabul ettiğimiz ve tüzüklere uymak yükümlülüğümüz varken, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı olarak Apameia (Myrleia) Antik Kenti üzerinde yapılmakta olan inşaatın devamına izin vermek, tarihi ve kültürel değerlerin yok edilmesine ve sermaye’ ye rant sağlanmasına yöneliktir” dedi.

Mudanya’da Bursa Asfaltı üzerinde bulunan alana AVM yapmak için başlanılan çalışmalarda antik kent kalıntıları çıkması üzerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durdurulmuştu. Kararın revize edilmesiyle inşaat çalışmaları yeniden başladığına dikkat çeken Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nizamettin Kaya, düzenlediği basın toplantısında antik kentteki inşaatın durdurulması gerektiğini söyledi. Bursa’nın ilkçağlardan günümüze kadar insanlık tarihinin geçirdiği evrelere ait, insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan kültür varlıklarına sahip bir kent olduğuna işaret eden Kaya, Bursa’nın Marmara denizi kıyısındaki en önemli ilçelerinden biri olan Mudanya’da bulunan Mryleia Antik Kenti ise tarihi M.Ö. 700 lü yıllara kadar uzanan, varlığı bilinen fakat yakın zamana kadar toprak altında kalmış evrensel olarak önem taşıyan bir kültür varlığıdır. Kentin limanının bugün Petrol Ofisi dolum tesislerinin altında kaldığı anlaşılmaktadır. Yapılaşmanın bu kısma doğru ilerlemesi nedeniyle burada yapılması düşünülen alışveriş merkezi inşaatı öncesinde 2009 yılında Bursa Müze Müdürlüğü tarafından açılan sondaj çukurunda henüz yüzeyde olunmasına rağmen hemen temel kalıntılarına ulaşılmış olup bu sondaj sırasında Klasik ve Helenistik Çağa çok sayıda ait seramik kırıkları ve bir heykel buluntular arasındadır. 2010 tarihinde alan kısmen Arkeolojik Sit Alanı kapsamına alınmış olmakla birlikte koruma alanı son derece dar tutulmuştur” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Şahin’in hazırlayarak Koruma Kurulu’na sunduğu rapora göre arkeolojik sit alanının çok daha geniş tutulması gerektiğine dikkat çeken Kaya, antik limanın ve kentin kalıntılarının var olması ihtimalinin çok güçlü olduğu bölgenin bir kısmının 1. derece arkeolojik SİT alanı olarak korumaya alınmadığı ve üzerine alışveriş merkezi inşaatı yapılmasına izin verildiğini açıkladı. Oda Başkanı Kaya şunları söyledi: “Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.05.2010 tarih ve 106205 sayılı kararı ile SİT kapsamına alınan alanda yapılan incelemelerde Yapılan SİT incelemesinde dikkati çeken; alanın çok dar tutulduğudur. Bu nedenle Bölge Koruma Kurulu’na SİT sınırlarının genişletilmesi konusunda başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Tarihi ve Kültürel değerler, geçmişten geleceğe taşınması gereken insanlığın ortak miraslarıdır ve hem dünya da hem de ülkemizde uluslararası ve ulusal düzeyde yasalarla koruma altındadır. Yasalarla kabul ettiğimiz ve tüzüklere uymak yükümlülüğümüz varken, dahası 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı olarak Apameia (Myrleia) Antik Kentin üzerinde yapılmakta olan inşaatın devamına izin vermek tarihi ve kültürel değerlerin yok edilmesine ve sermaye’ ye rant sağlanmasına yöneliktir. Üstelik 2014 yılı için UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne girmeye aday durumunda olan Bursa Kenti için ciddi bir çelişki de oluşturmaktadır. Mudanya, Bursa’ nın Marmara denizine açılan kapısıdır ve tarihi bir kenttir. Antik kent üzerine Alışveriş Merkezi ve Benzin İstasyonu projesinin acilen ve tamamen iptal edilmesi, bölgede arkeolojik çalışmaların süratle başlatılması, Apameia (Myrleia) Antik Kenti’nin gün yüzü çıkarılması ve müze haline getirilmesi gerekmektedir.”

22.02.2013 Bugün