Oylum Höyük’teki Kazılar İbrahim Peygambere Dayandı

1131

Oylum Höyük Kazı Ekibi Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Engin, demir çağına ait Mısır kaynaklı papirüs belgesinde İbrahim peygamberin yaşadığı kent geçtiğini söyledi.

Oylum Höyük Kazı Ekibi Başkanı Doç. Dr. Atilla Engin, Oylum Höyük’teki kazılar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin büyük olarak en büyük höyüklerinden ve en önemli arkeolojik alanlardan biri olduğunu belirterek, “insanlık tarihine ait 9 bin yıllık yerleşim sürekliliğine sahiptir. Tunç çağlarında (MÖ 3000-1200-1100) bir şehir yerleşmesidir ve önemli bir krallık merkezi olduğu düşünülmektedir. Son iki kazı sezonunda ele geçirilen Hitit kralına ait mühür ve mühür baskıları ile çivi yazısı belgelerde de Oylum Höyük’ün bu önemine işaret eder. Orta Tunç Çağı (MÖ 2000-1600) ve geç Tunç çağı’na )1600-1200-1100) ait saray kalıntılarının henüz çok küçük bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Bu saraylarda bulunması muhtemel arşiv, bölge tarihine ve arkeolojisine büyük katkı sağlayacaktır. Çalışmalarımıza göre farklı zamanlarda Mitanni, Yamhad, Hitit, Mısır hakimiyetinde bulunan antik Ulisum/Ullis/İllis olduğu ile ilgili çok güçlü kanıtlar bulunmuştur. Özellikle Yahudi dünyasının Doğu Akdeniz’de aradığı bu kayıp kent Demir Çağı’na ait papirüs bir belgeye göre İbrahim Peygamber’in yaşadığı kenttir. Bu sansasyonel yönüyle dikkat çekecek, bölge ve ülke turizmine büyük katkı sunacaktır. Büyük İskender’e ait bir define 134 adet Gümüş sikke bulunmuştur. Kazılarda dünyanın en eski cam atölyesi bulunmuştur. Kalkolitik çağ, erken Tunç çağı, Orta Tunç çağı, Geç Tunç çağı ve Demir Çağı’nın en önemli temsilcilerinden biridir. Kazılardan ele geçirilen eserlerle Kilis Müzesi kurulmuştur. Özellikle Tunç Çağlarına ait pişmiş toprak, heykeltıraşlık eserler, fayans, firit, fildişi, Gümüş, bronz ve Altın eserler dikkat çekicidir. Höyüğün hemen güneybatısında tespit edilen 6. Yüzyıla ait Mozaikli Bazilika ile ilgili olarak Kilis Valiliği ile ortak olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı için hazırlanan açık hava müzesi projesi kabul edilmiştir.”

Öte yandan Oylum Höyük’te 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Özgen başkanlığında kazılara başlanmıştı.

13.08.2013 Star Gündem