Tarihe Meclis Himayesi

648

Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nın da aralarında bulunduğu 22 tabya ile Konya’da Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı Kubad Abad Saray Külliyesi, Meclis’e devredilerek yenilenecek. 

Milli Sarayları bünyesinde bulunduran Meclis, tarihi mekânları kalkındıracak iki büyük projeyi gündemine aldı. 93 Harbi’nde Erzurum’da Nene Hatun’un kahramanlığıyla tarihe geçen Aziziye Tabyası’nın da bulunduğu 22 tabya ile Konya’da Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı Kubad Abad Saray Külliyesi, Meclis’e devredilerek yenilenecek.

Meclis Başkanlık Divanı bugünkü toplantısında Milli Saraylar envanterini genişletecek projelerle ilgili karar alacak. Toplamda 80 dönümü aşan iki tarihi mekân, Meclis tarafından devralınıp milyonlarca liralık harcamayla yeniden ayağa kaldırılacak. Sultan Abdülmecid’in yaptırdığı ve 93 Harbi’nde Rus işgaline uğradığında Nene Hatun’un kahramanlığına sahne olan Aziziye Tabyası’nın da bulunduğu 35 bin 583 metrekarelik 22 tabya, Erzurum Harp Tarihi Müzesi olarak düzenlenecek.

MİLLİ SARAYLARIN İLKİ

Konya Beyşehir’de Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı Kubad Abad Saray Külliyesi ve kalıntıları da 56 bin 895 metrekareye yayılıyor. Döneminde devlet başkanlığı ve parlamento görevlerini üstlenen ve tarihi milli sarayların öncüsü olarak görülen Kubad Abad’ın Meclis’e devredilmesine Cumhurbaşkanlığı da aracılık etti. 33 yıldan beri Kubad Abad kazısını yürüten Prof. Dr. Rüçhan Arık, bölgenin Meclis’in himayesine alınması için Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu. Arık, başvurusunda tarihi alanı şöyle anlattı:

KURTULAN TEK ÖRNEK

“Teknik ve uygarlık göstergesi altyapı, planlama, yapı türü ve dekorasyon özellikleri belirlenebilen tek Selçuklu sarayı, toplumumuzun oluşma aşamasından elimize kalan tek örnek Kubad Abad Saray Külliyesi’dir ve Milli Saray kavramına en çok uyan, bu nitelemeyi en çok hak eden varlığımızdır. Yakın zamana kadar alelade bir yıkıntı, bir harabe sanılan bu anıt kalıntılarda Selçuklu sanatının diğer kollarına ait eşsiz buluntular ortaya çıkarılmaktadır. Yüksek kalitede resimli çiniler gibi sanat ürünleri bütün dünyada tanınmakta ve merak uyandırmaktadır.”

Erzurum Valiliği de devredilmesini istediği 22 tabyayla ilgili şu bilgileri Meclis’e gönderdi: “Sultan Abdülmecit tarafından 1852 yılı haziran ayında yaptırılan Mecidiye Tabyası geniş bir avlunun doğusunda yay şeklinde bir plan üzerine kurulmuş olan yan yana koğuş odalarından meydana gelmektedir. Mevcut en eski tabya olması sebebiyle daha sonra yapılan tabyalarda görülen karargâh pusu ve topçu odaları gibi yeniliklere sahip değildir. Erzurum şehrine hâkim bir tepede kurulmuş ileri bir karakol ve kışla konumundadır. 1877 yılı 7-8 Kasım gecesi Rusların gerçekleştirdiği Aziziye baskınına şahit olmuş, çarpışmaları baş-komutan sıfatıyla Ahmet Muhtar Paşa bu tabyadan sevk ve idare etmiştir.”

02.10.2013 Hürriyet