Antik Çağlara Yolculuk

1115

Yüzlerce yıldır birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yapan Ankara ve çevresi, eski dönemlere ait yerleşke ve kazı bölgeleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

ROMA HAMAMI

Ulus’ta yer alan Roma Hamamı’nda yapılan kazılar sonucunda sikke ve yazıtlar ile Korinth başlıkları gibi mimari buluntular ele geçti. Buluntuların İmparator Karakalla döneminde (211-217) inşa edildiği ve Bizanslılar döneminde de onarılarak kullanılmış olduğu anlaşılıyor. Hamam’ın bugün görülebilen kalıntıları alttaki ısıtma katları ile servis kısımları. Roma devri Ankara’sından toplanmış olan yazıtları kapsayan zengin bir koleksiyon, hamamda sergileniyor.

GORDİON VE GORDİON MÜZESİ

İlk olarak M.Ö. 3000 yılının sonlarında (Eski Tunç Çağı) kullanıldığı bilinen Gordion, İç Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisi. Antik kentin bu çağdan başlayarak Hititler, Phyrigialılar, Persler, Yunanlar ve Romalılara ait olmak üzere çeşitli yerleşme tabakalarına sahip olduğu tespit edildi. Efsaneye göre Gordion’u M.Ö. 9. yüzyılda başkent yapan kişi Phyrigia Kralı Gordios. Kral Midas’ın yönetimi altında en parlak dönemini geçirdi. Roma egemenliği altında önemini kaybederek küçük bir yerleşim haline geldi. Yassıhöyük köyünün doğusundaki geniş vadide tümülüsler dağınık bir şekilde bulunuyor. Bunlar üstleri yığma toprak tepeciklerle örtülmüş ve ağaçtan yapılmış mezarlar. Toplam sayısı ise 80’in üstünde. Gordion’daki tümülüslerin en büyüğü Kral Midas’a ait olduğu düşünülen büyük tümülüs. Bu mezar yaklaşık 300 metrelik çapı ve 53 metrelik yüksekliği ile Anadolu’daki ikinci büyük Tümülüs.

AUGUSTUS TAPINAĞI

Ulus’ta Hacı Bayram Camii’nin bitişiğinde bulunan Augustus Tapınağı, eski çağlardan günümüze kalmış yapıların en önemlilerinden birisi. Tapınak, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırıldı. Tapınağın duvarlarında, İmparator Augustus tarafından, ölümünden önce vesta rahibelerine teslim edilen dört belgeden, yaşamı boyunca yaptığı işleri anlatan sonuncu belge “Index rerum gestarum” adlı belge Yunanca ve Latince yazılmış olarak yer alıyor. Tapınak kısa yanlarında 8, uzun yanlarında ise 15 sütunu kapsayan Korinth düzenindeki bir peristasis ile çevrili.

JULİEN SÜTUNU

Julien Sütunu, Ulus’ta, Defterdarlık ve Valilik binası arasındaki küçük meydanda bulunuyor. Sütunun 362 yılında İmparator Julien’in Ankara’yı ziyareti anısına dikilmiş olduğu düşünülüyor. Kare bir kaide üzerinde üst üste kurulmuş daireler şeklindeki tuğlalardan yapılmış olan 15 metre yükseklikteki sütun, Bizans dönemi Korinth başlığı ile sona eriyor.

GAVURKALE

Gavurkale, Haymana yakınında bulunan bir kaya kabartması. Kabartmada üç tanrı figürü tasvir ediliyor. Kayalık bir bölgede olan Gavurkale, Hitit döneminde yüksek ve düz bir alan elde etmek için düzenlenmiş. Vadiye bakan kayanın yüzüne çok silik olarak görülebilen, oturan bir tanrıça ve karşısında ayakta duran iki tanrı figürü kazınmış.

18.10.2013 Hürriyet