Antik Kentte İş Yeri Kalıntıları

806

Manisa’da tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti’nde, bu yıl yapılan kazılarda sıralı iş yerlerine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Yusuf Sezgin, yaptığı açıklamada Aigai Antik Kenti’nin tarihçi Herodot’a göre, Batı Anadolu’ya Yunanistan’ın kuzeyinden göç ederek yerleşen Aioller tarafından kurulan 12 kentten biri olduğunu söyledi.

Bölgede sürdürülen kazıların 10. yılına girdiğini ve her geçen yıl kentin tarihi ve sosyal yaşamı ile ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını ifade eden

Sezgin, kazı çalışmalarının bu yılki bölümünde kentin ana girişlerinden ”Tiberius Kapısı” yakınlarında yoğunlaştıklarını, bu alanda iş yeri olarak kullanıldığı anlaşılan 18 mekanın gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Kazıların kentin sivil ve sosyal yaşamı hakkında bilgi verdiğini belirten Sezgin, kentin özellikle Helenistik dönemde MÖ 3. yüzyıldan itibaren Pergamon Krallığı’nın da desteğiyle bölgede ekonomik ve kültürel çekim merkezi haline geldiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Sezgin, Roma döneminden kalan evler ile caddeye bakan dükkanlarda geçen yıl başlattıkları kazı çalışmalarının sonuçlarını bu yıl almaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu alanda ortaya çıkarılan 18 mekan, bölgenin o dönemlerde atölyeler mahallesi olarak kullanıldığını göstermektedir. Burası büyük bir ihtimalle sanayi alanı gibi düşünülebilir. Farklı iş kollarına ait işliklerin bulunduğu alanda gün yüzüne çıkan çok sayıdaki öğütme kırma, ezme ile ilişkili taş alet ve edevatlar, kentin ihtiyacını aşan oranda büyük bir üretime işaret etmektedir. Elimizdeki arkeolojik kanıtlar kentin, bazı kent pazarlarında yün dokumacılığı konusunda tekel olduğunu göstermekte. Bunun dışında Pergamonlular tarafından bulunduğu bilinen parşömenin üretiminde ihtiyaç duyulan keçi derisinin Aigai’den karşılandığını da düşünmekteyiz. Aigai’nin adının eski Yunancada keçi anlamına gelmesi ve kent sikkeleri üzerinde keçi tasvirlerinin yer alması keçi yetiştiriciliğinin önemini göstermektedir. Oldukça dağlık ve kıraç arazide yer alan Aigai’nin ekonomik gücünün keçi yetiştiriciliğinden geldiğini düşünmek yanlış olmasa gerektir. Zaten günümüzde de bölgede halen hayvancılığa dayalı bir ekonominin sürdürülmesi 2 bin 300 yıldır ekonomik sistemin çok fazladeğişmediğini göstermektedir.”

Sezgin, Aigai’de yürütülen çalışmaların gerek kültürel açıdan gerekse de kırsal turizmin geliştirilmesi açısından Manisa ve Yunt Dağı bölgesindeki köylerin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

02.10.2013 Sabah