Samsun’da İki Höyük Bulundu

1116

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce Samsun’un batısında yer alan yerleşim yerlerinde iki yıl önce başlatılan arkeolojik yüzey taraması sonucu, Geç Kalkolitik döneme ait yerleşim yerleri bulunduğu bildirildi.

OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Bafra ilçesinde sürdürülen arkeolojik yüzey araştırması çalışmasında Elifli köyü ile Lengerli köyü sınırları içinde belirlenen iki ayrı yerleşim yerinin Geç Kalkolitik döneme ait olduğunun kesinleştiğini söyledi.

Belirlenen yerleşim alanlarının milattan önce 5 binli yılların sonunu kapsadığını anlatan Yiğitpaşa, şöyle devam etti:

“Samsun’un Kalkolitik dönemden, özellikle Tunç Çağı’ndan itibaren büyük bir yerleşime sahne olduğu açıktır. Yaptığımız arkeolojik yüzey araştırması çalışmalarında Bafra ilçesine bağlı Elifli köyünde 35 metre yükseklikte Deliklitepe diye adlandırılan alan ile Lengerli köyündeki 20 metre yüksekliğindeki Kürkürün Tepesi’nde yaptığımız yüzey araştırmasında, bölgelerde çok sayıda çanak, çömlek ve seramik malzeme bulduk. Bulunan amorf parçalar söz konusu bölgenin, Geç Kalkolitik dönemden Helenistik döneme kadar uzanan bir süreci kapsadığını gösteriyor. İki yıl önce başlattığımız ve yer tespiti yaptığımız alanlarda Geç Kalkolitik dönemden Helenistik döneme uzanan iki yerleşim yerinin höyük olduğu kesinleşti.”

Özellikle Kızılırmak ile Yeşilırmak vadilerinin önemli yerleşim merkezleri konumunda olduğunu ifade eden Yiğitpaşa, söz konusu höyüklerde arkeolojik kazılar yapılması ve yörenin bir bütün olarak kültür ve turizm açısından ele alınması gerektiğini kaydetti.

Şimdiye kadar arkeolojik yüzey araştırmalarının genellikle sahile yakın alanlarda yürütüldüğüne dikkati çeken Yiğitpaşa, şunları söyledi:

“Samsun’da kültür envanteri yapılmış ancak daha geniş ve kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor. Sadece sahile yakın alanlarda değil daha iç bölgelerde de iyi bir araştırma yapmak önem taşıyor. Bölgede yürütülen arkeolojik kazılar milattan önce 5 bin yılının sonlarından itibaren bölgenin kültürel görünümü hakkında bilgiler sağlamış durumda. Samsun’un Kalkolitik Çağ’dan özellikle Tunç Çağ’ından itibaren yoğun bir yerleşime sahne olduğu açıktır. Bu nedenle yerleri kesinleşen her iki höyükte arkeolojik kazıların başlatılması önemli. Orta Karadeniz’in kültürel yönden çekirdek bölgesini teşkil eden Samsun’un bu yöresindeki çalışmalar, kültürlerin en iyi şekilde tanımlanmasına katkı sağlayacaktır.”

18.02.2014 Yeni Şafak