Kesik Camii Projesi İçin Önemli Karar!

1040

Antalya’da tarihi Kaleiçi’nde bulunan ve 3’üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Kesik Minare’nin cami olarak restore edilmesine ilişkin proje mahkeme tarafından iptal edildi.

Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından açılan davada Antalya 1. İdare Mahkemesi, Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan Kesik Minare Cami’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce cami olarak restore edilmesi işlemini iptal etti. Odalar, söz konusu yapının turistik alanda bulunması ve yerleşik yaşamın çok az olması nedeniyle yapının müze olarak kullanımının gerek kültürel gerekse ekonomik açıdan daha faydalı olacağını savunmuştu.

HUKUKA UYARLIK BULUNMADI

Kesik Minare’nin cami olarak 7 ayrı yapı evresi geçirdiği, yapının birçok kullanım dönemi olduğundan bunlardan sadece birisinin ortaya çıkarılarak onarım ve işlev getirilmesinin yapının diğer dönemlerinin yok sayılması anlamına gelebileceği belirtilen mahkeme kararında, şöyle denildi:

“Yapının günümüze erişen parçalarından olan bölümlerinden açık hava müzesi işlevinin sürdürülebilir bir koruma ve restorasyon ilkeleri bağlamında uygun olduğu, yapının cami olarak kullanımının nasıl olduğu konusunda belirsizlikler bulunduğu, cami olarak plan elemanlarının tanımını yapmak için eldeki verilerin yetersiz olduğu, bu bağlamda yapının cami olarak kullanım kararı getirilmesi durumunda başta üst örtü ve duvarları olmak üzere birçok bölümün tamamlanmasının nasıl yapılacağı ya da yedi farklı evresi bulunan yapının hangi döneminin baz alınarak yapılacağının sağlam bir katının da bulunmadığı dikkate alındığında yapının ’açık hava müzesi’ olarak kullanım fonksiyonunun değiştirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

MAHKEME UYGULAMAYI İPTAL ETTİ

Kararla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Osman Aydın, “Mahkeme uygulamayı iptal etti. Gerekçelerden de belli. Cami olması, bugüne kadar geçirdiği evrelerdeki ibadethaneleri gölgede bırakacak. Bu önemli bir karar. Bunun zaten açık hava müzesi olarak kalması ve bütün dönemleri gelecek kuşaklara aktarması çok önemliydi. Ondan önemlisi bu haliyle Kaleiçi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası’na alınması çok zordur. Ama Kesik Minare, Yivli Minare gibi Antalya’yı bütün dünyaya daha iyi tanıtacak ögeler vardır. Kesik Minare de bunlardan birisidir. Dünya mirasına alınması için de çaba sarf edilmelidir. Bizce Antalya yararına çok önemli bir mahkeme kararıdır” diye konuştu.

TÜRKİYE ÇAPINDA ÖNEMLİ KARAR

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Haşim Dikencik ise kararı odaların zaferi olarak değerlendirirken şunları söyledi:

“Türkiye çapında önemli bir karar, sadece Antalya için değil ülke için önemli bir karar. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Koruma Yüksek Kurulu’nun, burada bir cami yapılabileceğine dair kararı çıkmıştı. Ona istinaden planlama yapılacaktı, biz o karara dava açtığımız için daha planlar sonuçlanmadan mahkeme sonuçlanmış oldu.”

20.05.2014 Vatan