Çimenlik Kalesi, Roma Dönemi’ne Ait Olabilir

1805

Alanın Malatya Müze Müdürlüğü’nün önerisi ile Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı ilanı edilen Çimenlik Kalesi’nin Roma dönemine ait olabileceği belirtildi.

Hekimhan Çimenli Mahallesi’nin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bulunan Çimenlik Kalesi diye tescillenerek sit alanı ilan edilen yerin Roma dönemine ait olabileceği kaydedildi.

Çimenli Kalesi’nde ana kayaya oyulmuş 2 adet su biriktirme kuyusu ve kuyulara yönlendirilmiş su arkları bulunduğu aktarıldı. Alan yüzeyinde kaba ve ince seramik parçalarının bulunduğu belirtildi. Mimaride kullanılabilecek düzgün taşlar, yine ana kaya üzerinde kesilmiş düzgün taşlar, kayaçların etrafında seramik parçaları bulunduğu dile getirildi.

Alanın Malatya Müze Müdürlüğü’nün önerisi ile Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı ilanı edildiği öğrenildi.

23.05.2014 Malatya Güncel