Kastabala’da Kazılar Başlıyor

878

Osmaniye ilinin 12 km kuzey-kuzeybatısında, Cevdetiye-Karatepe yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, Ceyhan nehrinin yakınlarında küçük bir ovaya hâkim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Ortaçağ kalesi çevresinde gelişen Kastabala antik kentinde 2014 yılı arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları başlayacak.

Bakanlar Kurulu Kararlı izniyle ilk kez Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek başkanlığında 2009 yılında başlatılan arkeolojik kazı, sondaj ve araştırmalar için 2014 yılında öngörülen çalışmalar yine Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek başkanlığında 01 Temmuz–30 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kastabala’da günümüze ulaşan mevcut yapı kalıntılarının temizlenmesi, kültürel mirasımızın korunması, arkeolojik ve doğal bir park olarak düzenlenmesi, gelecek nesillere bırakılması, gerektiğini belirten Prof. Zeyrek, “Ülke turizmine kazandırılması, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulması amacıyla başlatıldığını bilimsel çalışmalar tarafımızdan çok yönlü ve kapsamlı projelendirilmiştir ve faaliyetlerimiz planına ve takvimine uygun biçimde sürdürülmektedir. Arkeolojik kazı ve araştırmaların doğal hedefi kültürel mirasın açığa çıkarılarak, doğru bilimsel yöntemlerle kalıntı, bulgu ve buluntuları belgelemektir. Bu gerçeklikten hareketle Kastabala antik kenti arkeolojik kazılarının hedef aldığı tek bir kesim ya da taraf bulunmamaktadır. Kastabala ’da gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları verilerinden arkeoloji bilimi dünyasından araştırmacılar faydalanmaktadır. Arkeoloji öğrencilerimiz yıl boyu edindikleri teorik bilgileri uygulama imkânı elde etmektedir. 2009 yılından bu güne kadar yöre halkından istidam imkanı verdiğimiz onlarca insan burada sürdürülen çalışmalarımızda görev almış, emeğine karşılık ödediğimiz parayla ailelerin geçimine katkıda bulunulmuştur. Osmaniye esnafı da kazı ve araştırma çalışmalarımız ile bağlantılı hizmet alımlarımızdan kazanç elde etmiştir. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bilimsel sunumlarımızla Kastabala ve dolayısıyla Osmaniye’nin tanıtımına katkıda bulunulmuştur. Kazı ve araştırma buluntularımız arkeoloji bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma konu malzemesi olarak sunulmuştur.” dedi.

Arkeolojik çalışmaların yavaş ilerlediğini ve özverili çalışma gerektirdiğinin belirten Prof. Dr. Zeyrek önceki yıllarda karşılaştığımız olumsuzluklar ve bununla bağlantılı olarak çalışmalarımızın öngörülen programımıza uygun biçimde gerçekleştirilememesi bizim bu özverimizi ve hizmet azmimizi etkilememiştir. Zorlu, mütevazı bir atmosferde büyük bir zevkle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

02.07.2014 Bugün