Çukurova’nın İlk Arkeolojik Gezi Rehberi Basıldı

1306

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer ile Dr. Haluk Uygur’un birlikte kaleme aldıkları “Kilikya: Toros ve Amanosların Gölgesinde Kültürlerin Buluştuğu Nokta” isimli arkeolojik rehber, hem Türkçe, hem de İngilizce olarak basıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. K.Serdar Girginer, Çukurova’nın ilk arkeolojik gezi rehberiyle ilgili şu bilgileri verdi.

“Bu kitabı yazmak istememizdeki en önemli nedenler arasında, hem Türkçe hem de İngilizce nüshasının rahat taşınabilmesi ve özet bilgilerden oluşarak bölgedeki yeni gelişmelerin de anlatıldığı bir nevi gezi güzergah rehberi mantığıyla ve güzel görüntülerle Kilikya bölgesinin hem arkeolojik kültür mirası, hem de doğal güzelliklerinin tanıtılması amacı güdülmüştür.”

“Bu kitapta Kilikya’nın en batısından başlanarak doğuya doğru bir takım gezi güzergah önerileri de oluşturulmuştur. Rehberin içerdiği kentler arasında Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay bulunmaktadır. Kitapları Arkeoloji camiasının A sınıfı yayınevlerinden Homer Kitabevi (İstanbul) basmıştır. Özellikle bu yayından turizm camiasının da yararlanması beklentilerden birisidir. Bu arkeolojik rehber, yerli-yabancı turistler ve tur rehberlerinin rahatlıkla yararlanabileceği nitelikle bir çalışma olmuş ve bölgede bu konudaki büyük bir boşluğu doldurmuştur.”

KİLİKYA’NIN ÖNEMİ

Kitabın konusunu oluşturduğu Kilikya, kara, deniz ve nehirler üzerinden sağladığı ulaşım, Anadolu ve Mezopotamya ile Doğu Akdeniz arasındaki köprü konumu, tarıma elverişli geniş toprakları ile uygarlık tarihi açısından çok önemli bir bölgedir. Mezopotamya dünyası ile Orta Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir köprü olmakla kalmamış, kendine özgü kültürler de yaratmıştır. Bunları başka bölgelere taşımış, bağımsız devletler kurmuş, dilini en eski devirlerden beri yazıya geçirmiş; din, edebiyat, tıp, eczacılık, felsefe, büyücülük ve falcılık konularında büyük gelişmelerin ve icatların yapıldığı, eski dünyanın nadir bölgelerinden biri olmuştur.

09.07.2014 Milliyet