Adramytteion (Ören) Kenti’ninde Kazı Çalışmaları Başladı

1242

Burhaniye Belediyesi sponsorluğunda üçüncü senesine giren kazıların arazi ayağının 26 Eylül’e kadar devam ettirilmesi planlanıyor.

Kazılar, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinden 13 öğretim üyesinin yanı sıra, bu yıl 40’a yakın lisans ve lisansüstü öğrencisinin işbirliğinde gerçekleştiriiyor.

2012’den bu yana gerçekleştirilen çalışmalar, yerleşimin günümüzden 7 binyıl öncesine (Kalkolitik Çağ) kadar indiğini somut kültür ürünleriyle ortaya koymuş olup, bu yıl ki çalışmalar da yoğun buluntu veren zengin kültür katlarında, farklı dönem ve kültürler üzerine devam ettiriliyor.

Geçtiğimiz yıl kazısına başlanan alanlarından biri olan E Bölgesi’nde, Belediye Evlerinin arkasında kalan alanda, 6 metre derinlikte giriş bölümü ve mozaik avlusu saptanan Bizans Sarayı bu yılki çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kent planını ve kültür katlarını saptamak üzere açılan sondajlar da çalışmanın bir diğer ayağını oluşturuyor.

Ekip diğer yandan, 2012 ve 2013 yılında kazısı tamamlanan Ören Meydan’daki limanla ilişkili ticari depo alanları ve yine çalışma kapsamında D Bölgesi olarak adlandırılan 2067. Cadde’de kazısı tamamlanan Geç Roma – Bizans Dönemi konutlarının kalıcı koruma ve çevre düzenleme uygulamaları için proje çalışmalarını devam ettirmekte olup, söz konusu projeler yakın önümüzdeki aylarda uygulanmak üzere ilgili koruma kurulu onayına sunulacak.

Yrd. Doç. Dr. Özgen, Ören’in Körfez tarihi için olduğu kadar Batı Anadolu’nun erken tarihi için de çok önemli ipuçlarını barındırdığını, Ören ve Burhaniyelilerin bu önemli antik kentin baş mirasçısı olduğunu belirtti.

Kazı çalışmalarının yanı sıra, Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Özgen, “Mevcut sit durumu ilkelerine sadık kalarak hazırlanan bu plan, Ören’in, mevcut ihtiyaçlarını yönlendiren ve tescilli tabiat varlıklarını kültür varlıklarıyla birlikte bir değer olarak öne çıkaran niteliktedir. Arkeopark düzenlemeleri, arkeoloji ve sanat atölyeleri ile 1960 ve 70 dönemlerinin karakterini yansıtarak yaşayan mevcut yapıları ortak bir çerçevede buluşturan ve yakın zamanda yürürlüğe girecek olan bu plan, Ören’in kendine has dokusuyla bir model olarak ileriki nesillere aktarılmasının bir nevi miras belgesidir” dedi.

15.08.2014 sondevir.com