Bursa’da İşadamının Arsasından 2 Bin 200 Yıllık Tarih Çıktı

1035

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın 2 bin 200 yıl önceki fotoğrafının gün yüzüne çıkarılması çalışmaları sürerken, Hisar Bölgesi’nde yeni bir hazine daha ortaya çıktı. Ancak bu kez özel mülkiyete ait bir arazide… İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yanı başında 2 bin 200 yıl öncesini yansıtan bu devasa kalıntılar mülk sahibi tarafından yaptırılan kazı çalışmasında bulundu. Bölgenin 1. Derece Sit Alanı olarak koruma altına alınmasıyla ilgili son sözü Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu söyleyecek.

ÖZEL MÜLKİYETE AİT

Bursa’nın tam göbeğinde sessiz sedasız yürütülen çalışmanın yapıldığı arazi iş adamı Ali Uğur’a ait arazinin sit derecesiyle ilgili karar, hazırlanacak olan raporun ardından Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilecek. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ise; bölgedeki kalıntıların dikkate alınacak cinste olduğuna dikkati çekerek, 1. Derece Sit Alanı kapsamına alınarak koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

DEVASA BULUNTU

Bursa surlarının aradan geçen yaklaşık 2 bin 200 yıllık tarihi içinde, işlevini koruduğu sürece pek çok değişikliğe ve onarıma uğradığını belirten Uludağ Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, yapının Bithinyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından farklı zamanlardaki ilaveler ve onarımlarla günümüze kadar geldiğini söyledi. Kazılar sırasında ortaya çıkmaya başlayan devasa buluntunun sur çalışmaları kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, “Burada değerli bir tarihi yapı olduğu anlaşılıyor. Derinliğe bakıldığında 2-3 metrelik sağlam taş duvarlar görüyoruz. Taş duvarların sivil mimari olup olmadığına bakılması gerekiyor. Su kuyusuna benzer bir bölüm görünüyor. Kalıntılardan anlaşılan birkaç dönemi ilgilendiriyor. Hisar bölgesinde tarihi surların devamında çok önemli bir tarihi kalıntı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SUR ÇALIŞMALARI SÜRERKEN…

Tophane Ön Yamaç Surları Restorasyon Çalışması Saltanat Kapısı’nın kuzeyinden başlayarak Kaplıca Kapı’ya kadar uzanan kadar yaklaşık bin 200 metrelik bölümü kapsıyor. Bu kısma ait tüm restorasyon projeleri Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı ancak mesafenin uzun olması nedeniyle restorasyon uygulama çalışmalarının iki etaba ayrıldı. Birinci etap restorasyon uygulama çalışması, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünden askeri garnizona kadar olan yaklaşık 500 metrelik mesafeyi içerirken, etap kapsamında A ve B olmak üzere iki büyük kule, bu kuleler arasında ise uzun sur beden duvarları bulunuyor.

Bir yandan surları tekrar ayağa kaldırılırken diğer yandan da sur projesinin asıl hedefi olan Bey Sarayı’nın günlük hayata kazandırılması konusundaki faaliyetler sürüyor. Bunun yanı sıra hem Osmanlı’da hem de Bizans döneminde Bursa’nın merkezi konumundaki bu surların en önemli bölümünün Orduevi olarak kullanılan alanın sınırları içinde ve bazı binaların altında olduğu biliniyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile birçok kez görüşmeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi Saat Kulesi ile Orduevi arasındaki Bey Sarayı Saat Kulesi inşaatını yeryüzüne çıkararak tamamlamak istiyor.

22.08.2014 bursadabugun.com Haber: Rabia Deniz