Asartepe Höyüğü Sit Alanı İlan Edildi

922

Gümüşhane’nin Köse ilçesi Akbaba köyünde bulunan tescilli Asartepe Höyüğü, I.Derece Sit Alanı olarak belirlendi.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Akbaba köyündeki sit alanı dışında kalan Asartepe Höyüğü komisyon tarafından yapılan incelemenin ardından I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve etkileşim geçiş sahası olarak belirlendi.

Komisyon kararına göre sit alanına ilişkin geçiş dönemi yapılanma koşulları ise “Kesin inşaat yasağı getirilmiş alanlardır. Korunmaya yönelik bilimsel kazılar dışında aynen korunacaktır. Bu alanlarda KTVK Yüksek Kurulunun ilke kararları doğrultusunda yapılacak her türlü uygulama öncesinde bölge kurulunun onayının alınması gerekmektedir.” şeklinde belirlendi.

25.08.2014 gumushane.gen.tr