‘Kızıl Avlu’nun Bodrumu Araştırılıyor

1243

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’ne alınan Bergama’da, ilk 7 kiliseden biri olan ve Anadolu’da ayakta kalan en yüksek yapılardan Bazilika’da yürütülen arkeolojik çalışmalarda, bu yıl bodrum bölümü araştırılıyor. Tamamının tuğladan yapılmış olması ve büyük ön avlusu nedeniyle halk arasında “Kızıl Avlu” olarak adlandırılan Bazilika, yaklaşık 19 metrelik yüksekliğiyle Anadolu’nun en görkemli dini anıtsal yapılarından ve Anadolu’da Roma dönemi yapıları arasında en büyüklerinden biri sayılıyor.

MS II. yüzyılda İmparator Hadrian döneminde inşa edilen ve Mısır tanrıları Serapis ve İsis’e ithaf edildiğine inanılan tapınak, daha sonra ilaveler yapılıp, Hristiyanların dinsel mekanı oldu. İncil’de adı geçen ilk 7 kiliseden biri olan Bazilika, bu özelliğiyle de Bergama’ya gelen turistlerin öncelikli ziyaret edilecek mekanları arasında bulunuyor. Bazilika’nın konservasyon, rekonstrüksiyon ve restorasyonunu ise Alman Arkeoloji Enstitüsü üstlenmiş durumda. – “Ayağa kaldırılan” Sekmeth, en çok ilgi gören parça Çalışmalar çerçevesinde tekrar ayağa kaldırılan aslan başlı Mısır tanrıçası Sekhmet heykeli, Bazilika’nın en çok dikkati çeken parçası konumunda. İlk olarak bulunan parçaları 3 boyutlu modellemeyle dijital ortamda tamamlanan heykelin eksik parçaları, modelleme doğrultusunda aynı malzeme kullanılarak tekrar yapıldı. Orijinal ve yeni parçaların bir araya getirilmesiyle geçen yıl tekrar ayağa kaldırılan heykel, kaidesiyle yaklaşık 8 metre uzunluğa sahip. Bazilika’da, ayrıca yanlardaki yuvarlak yapıların ve avluların bazı bölümlerinin altında uzayıp giden gizli geçitler ve merdivenler de yer alıyor. Bu geçitlerden ilerleyen tapınağın başrahibinin, içi boş olan kült heykelinin baş kısmına yükselerek oradan halka tanrı adına telkinlerde bulunduğu tahmin ediliyor. Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Bergama Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, AA muhabirine, Bazilika’da restorasyon projesinin devam ettiğini belirterek, “Geçen yıl açtığımız Sekhmet heykeli, büyük ilgi görüyor. Bu yıl bodrum katta araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum bölümü, tüm kompleks için çok önemli” dedi. Bergama Müze Müdür Vekili Nilgün Ustura, tüm ana yapıda kapsamlı çalışma yürütüldüğünü dile getirerek, kuzey kulesi için restorasyon çalışmasına da başlanacağını kaydetti. Güney beden duvarıyla başlayan restorasyonun, batı, doğu ve kuzey kısmını da kapsayacak şekilde uzun soluklu çalışma olacağını ifade eden Ustura, “Tuğla malzemesinde aşınma ve kopma çok olmuş. Bu restorasyon ile yapı sağlamlaştırılıp, gelecek nesillere kalacak kültür varlığını armağan ediyoruz. Bazilika’nın dinsel kimliği ile antik geçmişini gelecek kuşaklara aktaracağız” diye konuştu.

29.08.2014 Mynet Haber