Efes 2014 Kazılarından 2600 Yıllık Heykelcik

1266

Bakanlığımız izinleri ile Avusturyalı bilim heyeti tarafından sürdürülen 2014 yılı kazı çalışmalarında, Artemis’in Potnia Theron (vahşi hayvanlar hakimi) olarak tasvir edildiği fildişi bir heykelcik bulundu.

Başı, vücudunun üst kısmı ile kol ve kanatlarının bir bölümü korunmuş durumda olan heykelcik, Erken Arkaik Dönem’e (MÖ. 650) tarihlenmekte olup, Efes’in en erken Potnia Theron tasviri olması nedeniyle son derece önemlidir.

Öte yandan, Geç Bronz Çağı’ndan beri Asya’da Efes Artemisi ile ilişkilendirilen giyimli bir Potnia Theron tanrıçanın olabileceği düşünüldüğünden, bulunan heykelciğin bu teoriyi desteklemesi açısından oldukça önemli olduğu mütalaa ediliyor.

04.09.2014 kulturvarliklari.gov.tr