Dünya Arkeologları İstanbul’da

1177

Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA) 20. Yıllık kongresi bugün başlıyor. 74 ülkeden 3000’den fazla arkeolog İTÜ Taşkışla’da bir araya geliyor.

Kongre Eşbaşkanlığını Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ile Prof. Dr Turgut Saner yapıyor. EAA Başkanı Prof. Dr Friedrich Lüty’nin de katılacağı toplantının açılışı bugün İstanbul Hilton Convention Center’da başlayacak. Kültürel miras ve arkeoloji konusunda bu boyuttaki uluslararası büyük bir kongre ülkemizde ilk kez gerçekleşiyor. Bu önemli toplantıda başta İstanbul olmak üzere ülkemizdeki kültürel varlıkların korunmasına yönelik çok önemli kararlar alınması hedefleniyor.

Avrupa Arkeologlar Birliği 1993 yılında, Avrupa genelinde kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması, topluma kazandırılması gibi sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 1994 yılında ilk genel kurul toplantısını yaptıktan sonra, Avrupa Konseyi tarafından danışman sivil toplum kuruluşu olarak akredite edilen Avrupa Arkeologlar Birliği (EAA), Avrupa ülkelerindeki çok sayıda arkeoloğun ve sanat-mimarlık tarihi, mimarlık gibi farklı meslek alanlarından uzmanların katılımı ile kendini kabul ettirmiştir. Kültürel miras ve arkeoloji ile ilgili konularda Avrupa Birliği’ne de danışmanlık yapan EAA’nın 60 ülkeden 11.000 üyesi bulunmaktadır. UNESCO gibi devlet yapısına bağlı çalışan kurumlardan farklı olarak EAA, sivil toplum kuruluşu olma özelliğini sürdürerek bilim dünyası ile siyasal erk arasında sorunların çözümüne yardımcı olan, yeni gelişmelerin tartışıldığı üst düzey bir platform haline gelmiştir. EAA’nın 1994 yılından bu yana her yıl farklı bir Avrupa kentinde düzenlediği yıllık kongreler, yeni bilimsel verilerin tanıtılması kadar yeni yaklaşım ve kuramların geliştirildiği, bunun yanı sıra kültür mirasının korunması konusundaki sorunlara çözüm aranan bir platform olarak bilim dünyasında saygın bir yere sahiptir.

EAA İSTANBUL 2014 KONGRESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mimarlık Fakültesi’nin kurumsal çatısı altında Taşkışla’da yapılacak. EAA İstanbul 2014 Kongresi’ne 70 ülkeden 1929 bildiri, 267 poster sunumu ile 3000’in üzerinde bilim insanı katılıyor.

İstanbul’daki kongre 1976 yılında 3500 katılımcı ile Fransa’nın Nice kentinde toplanan UISPP Arkeoloji Kongresi’nden sonra Avrupa ölçeğinde gerçekleşecek en büyük arkeoloji kongresi olarak arkeoloji tarihine geçiyor.

YILLIK TOPLANTILARIN ANA KONU BAŞLIKLARI • Arkeoloji ve kültürel miras ile ilgili araştırmalarda veri değerlendirme ve yorum

• Kültürel miras yönetiminde uygulama ve yeni açılımlar
• Toplumların kültürel yapılanmasında süreklilik, kesinti ve değişimler
• Farklı kültür bölgeleri arasında iletişim ve etkileşimler
• Doğal çevre ortamının değişimi ve kültürel yapılanma

10.09.2014 Radikal