Tarsus Zeytinpazarı Yanı Kazı Çalışmaları Yeniden Başladı

2044

Tarsus Eski Ömerli Mahallesi Zeytinpazarı yanında 2012 yılında yapılan hafriyat çalışmaları sırasında bulunan tarihi kalıntıların tamamen gün yüzüne çıkarılması adına Bakanlık ödeneğiyle yeniden kazı çalışması başlatıldı.

Tarsus Müze Müdürü Mehmet Çavuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarihi eserin korunması ve ortaya çıkarılması adına çalışmaların yeniden başladığını ifade etti.

Çavuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: “Tarsus ilçesi, Eski Ömerli mahallesi, 3590 ada, 1 nolu parsel üzerine (Zeytin Pazarı) 2012 yılında Tarsus Belediyesince kapalı semt pazarı yapımı hafriyat çalışmalarında anıtsal nitelikte mimariye sahip kültür dokusuna rastlanılması sonucu Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan kazı ve sondaj izin belgesi gereği, 2012-2013 yıllarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bu güne kadar yapılan kazılar sonucu Tarsus Antik Kentinin kuzey noktasında, üst zemin seviyesinden -90 cm kotta karşılaşılan ve tonozlu olması muhtemel, dış ve iç duvarları tuğla örgü sistemi ile içi harçlı moloz dolgu kullanılmak suretiyle inşa edilen sarnıç yapısının, 52 metre boyunda, 7.60 m. eninde,4.10 m. iç genişliğe, duvar kalınlıklarının ise 1.75 m. ölçülerinde olduğu belirlenmiştir. İç duvarları sıvalı anıtsal sarnıç yapısı ve yapı ile bağlantılı mimari kültür dokusu, su dağıtım sistemi, mozaikli zemin ve alandaki yoğun verilerden bu alanın Erken Roma Döneminde kullanıma alınan hamam, saray, villa veya idari yapılar kompleksini barındırdığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda Semt Pazarı hafriyat çalışmalarında ortaya çıkan Tarsus Antik Kentinin bu güne kadar koruna gelen, zengin tarihi kültürel dokusunun bir örneği olan ve kentin simgelerinden birisi konumundaki anıtsal boyutlara sahip sarnıç binasının iç dolgusunun temizliğinin yapılması ve anıtsal yapının yakın çevresindeki kültürel dokunun uzantılarının ve niteliğinin tamamen belgelenmesine yönelik 2014 yılında da kurtarma kazısı çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan 24.03.2014 tarih ve 58058 sayılı kazı ve sondaj izin belgesi alınmıştır.

Söz konusu kazı alanında Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle 10.09.2014 tarihinden itibaren Müze Müdürlüğümüzce yapılacak kazı çalışmalarında; Roma Döneminde Tarsus Şehrinin temiz su ihtiyacını karşılayan sarnıç yapısı (su deposu) ve bu alandaki kalıntıların gün ışığına çıkarılarak Tarsus’un tarihi kültürel dokusunun turizme kazandırılmasına yönelik ziyaret edilebilir düzenlenmiş örenyeri haline getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.”

15.09.2014 tarsushaber.com