Hititçe Çivi Yazılı Bir Tablette Kayapınar’ın İsminin Samuha Olduğu Belirlendi

2888

Sivas İli Yıldızeli İlçesi, Kayalıpınar’da bu yıl Bakanlığımız ve Almanya Marburg Philipps Üniversitesi adına Doç. Dr. Vuslat Müller-Karpe başkanlığında yürütütülen olan kazılarda ele geçen bir tablet Anadolu arkeolojisine yeni bir antik Hititçe çivi yazılı bir tablette kentin eski ismi olarak Samuha ismine ulaşıldı.

Şimdiye kadar kazı yapılan Hitit yerleşmelerinden sadece beşinin eski adı bilinmekte olup, Kayalıpınar’ın eski adının Samuha olarak belirlenmesi bu alandaki önemli bir buluş olarak değerlendiriliyor.

M.Ö. II. binde Anadolu’daki en önemli kentlerden biri olduğu öngörülen, SAMUHA isminin, Boğazköy’de bulunan yazılı kaynaklarda çok sık geçtiği bilinirken, Türkiye’de bulunan en eski yazılı belgeler olan ve Kültepe’de ele geçen Eski Assur dilindeki çivi yazılı tabletlerde de Samuha’dan bahsediliyor.

Asurlu tüccarların ticaret yaptığı ufak bir pazar yeri (Vabartum) olan Samuha daha sonra gelişerek M.Ö. 18. yüzyılda önemli bir ticaret merkezi (Karum) haline gelmişti. Kayalıpınar’da bu devirden kalma yazılı belgeler de bulunurken, bu yıl yapılan kazılarda Eski Assur dilinde yazılmış, Anadolulu bir tüccara ait tablet ele geçti.

Yine Hitit Krallığı devrinde de (M.Ö 17.-13. yüzyıl) önemli bir şehir olan Samuha’da Hitit Kralı Telepinu’nun (~M.Ö.1500) resmi bir depo inşa ettirdiği yazılı kaynaklardan biliniyor.

Hitit büyük Kralların ülkeyi yönettikleri Krallık merkezi de olan Samuha’ da M.Ö.14. yüzyılda büyük Kral Tuthaliya’nın saray halkıyla birlikte Samuha’ya geldiği ve ülkeyi buradan yönettiği, hatta Samuha’da öldüğü de biliniyor.

Oğlu I. Suppiluliuma’nın da birçok sefere Samuha’dan çıktığı, o zamanlar Hitit Krallığı’nın çok gelişerek firavunların hüküm sürdüğü Mısır’la birlikte eski Dünyanın en kuvvetli devletlerinden biri olduğu biliniyor.

26.09.2014 kulturvarliklari.gov.tr