Urartu Dönemine Ait Ticaret Fermanı Bulundu

1331

Van Kalesi’nin kuzeyindeki höyükte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 5 yıldır yürütülen kazı çalışmalarında Urartular dönemine ait ticari ilişkilerde kullanıldığı belirlenen ferman bulundu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında Van Kalesi’nin çevresinde 5 yıldır yürütülen kazı çalışmalarında, bölgenin asırlar öncesi sosyal ve kültürel yaşamına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Urartu Krallığı’nca 3 bin yıl önce üretilen savaş arabalarının kalıpları, 15. ve 16. yüzyıl dönemine ait nadide çanak ve çömlekler, 5 bin yıllık seyyar ocak ve son olarak 2700 yıllık takıların ortaya çıkarıldığı höyükte, bu yıl da Urartulara ait sivil yerleşim alanları, ticari ilişkilerde kullanıldığı belirlenen ferman ve tunç fibulalar gün ışığına çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Van höyüğünde başlattıkları kazı çalışmalarında 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Konyar, kazılarda farklı üniversitelerden 35 bilim adamının görev yaptığını bildirdi.

Bu yıl yapılan kazılarda Urartular dönemine ait önemli mekanların ve sivil insanlara ait Urartu evlerinin ortaya çıkarıldığını vurgulayan Konyar, evlerin, mimari ve ortaya çıkan buluntulardan hareketle stadelde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayan hizmet sektöründeki insanlara ait olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Aşağı bölümdeki yerleşimlerin genellikle sivil karakter taşıdığını ve evlerde kraliyet ailesine hizmet edenlerin yaşadığını kaydeden Konyar, “Buluntuların büyük bir bölümü sivil karakterli. 2014 yılındaki buluntular arasında en önemlilerinden biri tablet. Bir ferman ortaya çıkarıldı. Ferman ticari içerikli. Buradan sevk edilen mal grubuna dair bir yazışma ve bu açıdan oldukça önemli. Biyanili ülkesinde yapılan bir ticareti tanımlıyor. Burası belki bir katibin eviydi ve kil tabletler burada yazılıyordu. Pişirilmemiş bir tabletti. Kısmen hasar görmüştü. Şu anda bilimsel açıdan inceleniyor ve okunmaya çalışılıyor. Aynı zamanda tunç fibulalar, iğneler gibi bulgular da ortaya çıktı” diye konuştu.

Konyar, Urartular dönemini araştırmak amacıyla yapılan kazıların büyük bir bölümünün kalelerde gerçekleştirildiğini bu nedenle krali yaşam tarzının daha çok bilindiğini anımsatarak, Urartuların sivil yaşam tarzının çok bilinmediğini bu nedenle höyükte yürütülen kazıların çok önemli olduğunu aktardı.

Kazılarda, Urartular dönemine ait evlerin içinde tandır, ocak, erzak küpleri gibi buluntuların da ortaya çıkarıldığını ifade eden Konyar şöyle konuştu:

“Van’da devam eden geleneksel ev kültürünün Urartularda da var olduğunu, Urartu’nun yansımasının günümüzde de devam ettiğini görüyoruz. Van evlerindeki tandır evleri, kiler gibi yapıların burada da bulunduğunu söyleyebilirim. Evler belli düzen içinde değil. ihtiyaca göre düzenlenmiş ve yaşayan insanların niteliğine göre mimarisi değişen ev yapıları var. Bu nedenle gelecek yıllarda yapacağımız kazılar çok önemli. Diğer taraftan höyük gibi yerleşimlerden evlerin bu kadar korunaklı gelmesi bizin için sürpriz oldu. Duvarlar günümüze kadar varlığını korumuş.”

Van höyüğündeki çalışmaların, kentin 5 bin yıllık yerleşme karakterini de ortaya koyduğunu, kentin içinde yer almasının da kent tarihi açısından önemli olduğunu söyleyen Konyar, kazılar sayesinde kentte yaşaşan insanların 5 bin yıllık kültüre tanıklık ettiğine dikkati çekti.

Konyar, höyüğün kent tarihinin belirlenmesi açısından oldukça önemli bilgilerin elde edilmesini sağlayacağını bildirdi.

04.10.2014 Radikal