Phaselis’te Tarih Yazılıyor

1331

Arkeolojik kalıntıların 1. derece sit alanı dışına da uzandığı tespit edildi. Sit alanının genişletilmesi için çalışma yürütülüyor. Otele tahsisli alanda ise antik bir çiftlik yapısının uzantıları belirlendi.

Phaselis Antik Kenti’nin bitişiğine yapılmak istenen otel projesinin iptali için açılan davalar sürerken, antik kentin yer aldığı arazide Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan arkeolojik çalışmalar kente ilişkin önemli bulguları açığa çıkardı. Antik kentte yapılan yüzey araştırmaları arkeolojik kültür varlıklarının 1. derece sit alanı dışına da uzandığını ortaya koyuyor. Antik çağda konaklama yeri olarak bilinen ‘Mansio’ yapı kalıntılarının yer aldığı 1. derece arkeolojik sit alanının dışında Phaselis ile Olympos arasındaki Likya Yolu’na ait kalıntıların yanı sıra çiftlik yapıları, teraslar, lokal yapı kalıntıları tespit edildi. 1. derece sit sınırının genişletilmesi için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na araştırma ekibi tarafından yeni başvuru yapıldı. Rixos’a otel projesi için tahsis edilen 878 parseldeki kalıntıları tespit etmek için yapılan jeo-magnetik alan etütlerinin sonuçları doğrultusunda tahsis edilen alanda sondaj çalışmaları başlayacak.

Phaselis’te yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen çiftlik yapısı

OTEL ARAZİSİNE UZANIYOR

Phaselis’te yüzey araştırmalarının 2014 raporuna göre, ‘Mansio’ yapısının kuzeybatısında, 1. derece sit alanının dışında bir çiftlik kompleksi ve buna bağlı yapılar tespit edildi. Raporda, “Komplekse ait yapıların bir kısmı güney istikametinde ilerlemekte olup yapılması planlanan Rixos oteli arazisi içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir” denildi. Yine Rixos’a tahsis edilen parsele 50 metre mesafede başka yapı kalıntıları da bulundu. Ayrıca, rapora göre Çöğmen Tepesi üzerinde geç antikçağa tarihlenen iki seramik sanduka tarzı kiremit mezar, kent merkezinin kuzeybatısındaki nekropoliste ise 34 tane lahit belgelendi. Yine akropolisin üzerindeki sur ve yapılarla ilişkili sarnıç kalıntıları ve su sistemine ait kalıntılar bulundu. Akropolisin kuzeydoğusunda defineciler tarafından tahrip edilmiş hamam kalıntıları ve mozaik kaplamaları belirlendi.

Orta Liman çevresinde yapılan çalışmalarda MS. 2.-3. yüzyıllara tarihlenen bir yazıt tespit edildi.

KURUL İNŞAATI DURDURMUŞTU

Antalya Koruma Kurulu, sit sınırının genişletilmesi için daha önce yapılan başvuru üzerine 878 parsel ve çevresinde bilimsel çalışmalar tamamlanana kadar herhangi bir inşaat faliyetinde bulunulmamasına karar vermişti. Rixos’a tahsis edilen arazinin yaklaşık 20 dönümü 1. derece arkeolojik sit alanı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda bu alan genişleyebilir.

09.12.2014 Birgün Haber: Olgun Kundakçı