Laodikeia Antik Kenti’nde Çıkan Heykel Buluntuları Dikkat Çekiyor

1448

Denizli’de yer alan Laodikeia Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki geniş katılımlı bir ekiple sürdürülüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülen Denizli’de yer alan Laodikeia Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları geniş katılımlı bir ekiple devam ediyor. 2015 yılında Laodikeia Kilisesi, Merkezi Propylon ve Stadyum Caddesi’ndeki çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle, Stadyum Caddesi’ndeki çalışmalarda ortaya çıkartılan heykeltraşlık buluntuları dikkat çekiyor. Kazı çalışmaları, Trajanus’a ithaf edilen Çeşme önündeki meydanın ve güneyinde yer alan atriumlu mekanın kaideli heykellerle süslendiğini ortaya koyuyor. Bu heykeller MS 4-5. yüzyıllarda yapılmış olup ele geçen çok sayıdaki heykel parçası ile 3 heykel gövdesi ve 1 heykel başı, alanda orijinalde onlarca heykelin varlığını ortaya koyuyor.

Çalışmalarda ortaya çıkan heykeller arasında Geç Antik Çağ’da kente hizmet veren vali ve üst düzeydeki yönetici memurlara ait heykeller ve Roma tanrısı Janus’a ait ikiz büst başı yer alıyor. Bu tanrı geçmiş ve geleceği ifade etmesi yanında kente giren ve çıkanları da denetleyen özelliği ile ortaya çıkar. Başın bir yüzü olgun, diğer yüzü ise genç yaşta ifade edilmiş olup, MS 2. yüzyılın 2. yarısı özelliklerini yansıtıyor. Kentin dokuma tanrıçası Athena Heykeli’ne ait miğferli başta kazı çalışmalarında çıkan heykeller arasında. Eser, stil olarak MS 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenebilir.

12.08.2015 Milliyet