Kral I. Seti’ye Ait Çalıntı Kabartma Mısır’a İade Ediliyor

1769

Mısır yasa dışı kazılarda ortaya çıkarılan ve sonrasında yurt dışına kaçırılan Kral I. Seti’ye ait çalıntı kabartmayı geri alıyor

M.Ö. 16 -11.yy’da hüküm süren Yeni Krallık döneminden kalma kireç taşı kabartma Londra’da bir müzayede salonunda ortaya çıktı. British Museum yöneticisi Marcel Maree rölyefin gerçek olup olmadığının araştırılması için Mısır Antikçağ Yapıtlarından sorumlu bakanlığa resmini gönderdi. Araştırılması için bir komitenin görevlendirildiğini söyleyen Bakan Memduh Eldamati, rölyefin gerçek olduğu tespit edilir edilmez hemen Mısır’daki yetkililerle birlikte İnterpol’a bilgi verilip, açık artırmada satışının durdurulmasının istendiğini söyledi.

19. hanedan krallarından I. Seti’nin tanrıça Hathor ve tanrı Web Wavat’ın önünde betimlendiği kabartmada yukarı Mısır’daki Asyut civarında tapınılan tanrıların isimleriyle birlikte hiyeroglif metinler yazıyor.

Henüz tapınağı bulunamamış olan kral I. Seti II.Ramses’in babasıdır.

04.10.2015 english.ahram.org.eg Çeviren: Ayşen Yolcu