Foça’da Kanazilasyon Çalışması Tarihi Eserlere Zarar Veriyor

1435

Foça’daki kanalizasyon çalışmasının antik kent kalıntılarına zarar vereceğini bildiren uzmanlar, İZSU’ya “Tarihi yok edecek bu projeyi biran önce durdurun” çağrısında bulundu.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün Eski Foça’da yapımını sürdürdüğü kanalizasyon çalışmasının, dünyanın en büyük antik kentlerinden birisi olarak kabul edilen Phokaia’deki tarihi bulguları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı bildirildi. Foça kazılarının başkanlığını yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özyiğit, yürütülen restorasyon çalışması ile Foça Kalesi’nin UNESCO’nun dünya mirası geçici listesine girdiğini hatırlattı. Özyiğit, “UNESCO’nun ana listesine girmek varken Foça’nın içindeki antik kente zarar verebilecek projelerin uygulanması son derece yanlış. Kanalizasyon sorunu çözülsün ama tarihi dokuyu koruyan, dünyada benzer örnekleri bulunan, doğru projelerle çözülsün. Foça’daki gibi yanlış projelerle antik kenti korumak mümkün değil” diye konuştu.

YA KORUYACAĞIZ YA DA…
Şehir Plancıları Odası’nın kanalizasyon projesini yargıya taşıdığını hatırlatan Prof. Dr. Ömer Özyiğit, “Mahkeme çok uzun bir sürenin ardından bilirkişi atadı. Bilirkişiler de yine uzun diyebileceğimiz bir sürenin ardından raporlarını hazırlayıp mahkemeye yeni teslim etti. Raporda bu çalışmalar antik kenti korumaz diyor, projenin hukuka aykırılığını kabul ediyor ama bir taraftan da kanalizasyon projesi devam etsin, kazı başkanlığı ile müze müdürlüğü buna çözüm bulsun diyor. Rapor 32 sayfa ama çok çelişkili ve ifadeler kullanılarak hazırlanmış. Bir şey ya hukuka aykırıdır ya da değildir. Antik kenti ya koruyacağız ya da korumayacağız. Olay bu kadar net” diye konuştu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin Kurucu Başkanı olan Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü Ahmet Tuncay Karaçorlu’da Foça’daki kanalizasyon projesi ile “tarihin katledildiğini, anayasa suçu işlendiğini” öne sürdü. Karaçorlu, İZSU Genel Müdürlüğü’ne, “Çalışmaları hemen durdurun” çağrısında bulundu. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Foça Kazı Başkanlığı’nın olumsuz görüşlerine rağmen İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun İZSU Genel Müdürlüğü’nün kanalizasyon projesine onay vererek görevini kötüye kullandığını iddia eden Karaçorlu, “Dünya, Foça’nın tarihiyle ilgilenirken, Foça ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU marifetiyle bölgenin antik tarihi dokusunun yok olmasına yol açacak bir projeyle ilgileniyor”diye konuştu. Karaçorlu, kanalizasyon projesinin ısrarla geçirilmek istendiği yerlerin Foça Antik Kenti’nin eşsiz eserleriyle dolu olduğunu belirterek, “Bir altyapı projesi özelliği taşımayan bu uygulamanın Antik Foça Kenti’ni ortadan kaldırmaktan başka hiçbir sonucu olmayacak. Bu düzenleme, Foça’nın kanalizasyon sorununu da çözmez”dedi.

PİŞKİNCE GİZLEDİLER
Bir süre önce İZSU’nun çalışmaları sırasında binlerce yıllık eserlerin bulunduğu bir alanın ortaya çıkarıldığını anlatan Tuncay Karaçorlu, “Bu bile kanalizasyon projesinin Foça’nın tarihi değerlerini koruyarak gerçekleşmesinin mümkün olamayacağını göstermiştir. İZSU bu yasadışı işlemini pişkince gizleyerek, tarihi bir eser ortaya çıkardığını söylemiş oysa kanalizasyon projesinin güzergâhında olmayan kanalizasyon kazısıyla, bu eserlerin de tahribine yol açarken suçüstü yakalanmıştır. Tarih suçunu işleyen, anayasaya aykırı ve var olan altyapı projesini bile yok sayan işlemlerden dolayı sorumlular hakkında soruşturma açılmalıdır”diye konuştu.

14.11.2015 Sabah