Kaçakçılar Amyzon Antik Kenti’ni Dinamitle Havaya Uçuruyor

2082

Daha önce de kaçak kazılar nedeniyle büyük zarar gören Amyzon Antik Kenti şimdi de dinamitle havaya uçuruluyor.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinin 30 kilometre güneyinde Gaffarlar köyünde bulunan ve ‘Mazın Kalesi’ olarak da anılan Amyzon Antik Kenti birçok antik kent gibi yetkililerin ilgisizliği nedeniyle talan ediliyor. Uzun zaman önce terk edildiği anlaşılan bekçi kulübesinin malzemelerini dahi çalan hırsızlar, her fırsatta antik kentte kaçak kazı yapmaya devam ediyor. Son olarak çok sayıda delik delip içlerine koydukları dinamitleri patlatarak hazine arayan talancılar, antik kente onarılmaz zararlar veriyor. Kaçak kazdıkları yerlerin üstünü kapatıp daha sonra tekrar gelecek kadar rahat davranan talancıların dinamit sesleri yetkililerin kulağına maalesef ulaşmıyor. Ülkenin ve halkın kültür zenginliği olan antik kentleri kazıp restore etmek bir yana, korumak bile mümkün olamıyor.

AMYZON ANTİK KENTİ
Antik kenti gezmeye gelen yurttaşlar, restoratör ve arkeologlar işsiz gezerken antik kentlerin bu şekilde kaderine terk edilmesine anlam veremediklerini söyleyerek birçok önemli kazıyı da yabancıların sürdürmesinden duydukları rahatsızlıkları dile getiriyorlar. Strabon’a göre Alabanda’nın kuzeyinde, düşman saldırısını durdurmak ve savunmasını yapmak amacıyla kurulan Amyzonlular, M.Ö. 300 yıllarında Mısır’a egemen olan Tolemaios’la, sonra da Seleukoslularla yakın ilişki kurmuşlardır. M.Ö. 203’de de III. Antiokhos, Amyzon’a bazı haklar tanımıştır. Kentte, kaynaklara göre Apollon ve Artemis’e adanmış olması gereken ve bugün tamamen yıkılmış olan tapınağa ait kalıntılar, akropolünde tiyatro, agora ve çeşme kalıntıları ile MÖ 3. yüzyıla ait çok güzel taş işçiliği gösteren surları bulunuyor. Amyzon kenti Roma döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuş, XV. yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren bölgeye Koçarlı aşireti yerleştirilmiştir.

08.12.2015 Aydınlık Gazetesi