Eskişehir Seyitgazi Külliyesi’nde Anadolu’nun En Eski Türk Kitabeleri Ortaya Çıkarıldı

8340

Anadolu Türk tarihinde ezberleri bozacak en eski Türk Kitabesi, Eskişehir Seyitgazi’de ortaya çıktı. Dr. Tütüncü tarafından ortaya çıkartılan 1369 yılına ait kitabe yapıya yönelik onarımlarda sıvayla kaplanmış.

Eskişehir Seyitgazi Külliyesi’nde Anadolu’nun en eski Türk Kitabeleri ortaya çıkarıldı. 1369 yılına ait Arap harfleriyle yazılan Türk kitabeleri Germiyanoğulları Beyliği dönemine ait. Hollanda’da ikamet eden Türk Arap Dünyası Araştırma Merkezi Başkanı Epigraf Dr. Mehmet Tütüncü, kitabeleri nasıl farkettiğini şöyle anlattı; “Külliyeye yapılan müdahaleler sonucu kitabelerin üzeri sıva ile kaplanmış. 2007’de yapılan restorasyonlar sırasında sıvalar kazınmış ve kitabe yeniden ortaya çıkarılmış. Kitabeleri 18 Ekim 2011 tarihinde Orta çağ kazıları için Eskişehir’e geldiğimizde tesadüf eseri bulduk. Kitabelerin Türkçe olduğunu anladım. 4 yıllık bir uğraştan sonra yazıtların 1369’da Kurd Abdal tarafından yazıldığını tespit ettim.”

eskisehir-seyitgazi-kulliyesinde-anadolunun-en-eski-turk-kitabeleri-ortaya-cikarildi
Tütüncü, “Bugüne kadar Anadolu’daki en eski Türkçe Kitabeler’in Kütahya’daki Yakup Bey Medresesi içinde bulunan 1414 tarihli vakıf kitabesi olduğu biliniyordu. Ancak Seyyid Gazi Külliyesi içerisinde bulunan Türk Kitabeleri’nin 1369 yılına ait olduğunu tespit ettik” dedi.

Almanlar buldu
Yazıtların izine ilk olarak 1907 yılında Alman araştırmacılar tarafından rastlandığını da dile getiren Tütüncü; kitabelerle ilgili şu bilgileri veri; “Kitabelerin içeriği o dönem Almanca olarak birkaç yerde yayınlanmış. Ancak sonrasında Türkiye’deki hiçkimse kitabelerin varlığından haberdar olmamış. Tarih envanterlerimizde de eserlerin kayıtları yok. Kalker taşına kazınan yazılar aşınmış olsa da oldukça iyi korunmuş. Kitabede Süleyman Şah’ın oğlu Kurd Abdal’ın satın aldığı Akpınar mezrasının hudutları hakkında bilgiler, Kurd Abdal’ın dergaha yaptığı bağışlar ve devrin önde gelen kadılarının ismi yer alıyor.”

10.01.2016 Milliyet