Antik Çağdan Günümüze Kalan En Çok Bilinen 5 Kitap

23446

Antik Çağ’dan günümüze kalan birçok şeyi bilim insanları toprak altından çıkarırken biz de bu buluntuların haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu kez de antik çağdan günümüze gelen kitaplardan en çok bilinen örnekleri sizler için derledik. Her biri artık birer başyapıt olmuş, bin yıllar geçmesine karşın geçerliliğini yitirmeyen eserler. Her biri döneminden verdiği örneklerle günümüze, kendi çağları hakkında eşsiz bilgiler sunuyor.

İşte meraklılarının ilgiyle takip edeceği, kesinlikle kütüphanelerine katmak isteyeceği antik çağdan günümüze kalan kitaplara 5 çok bilindik örnek;

  1. Herodot – Herodot Tarihi: M.Ö. 484-425 tarihleri arasında yaşadığı varsayılan, Halikarnassoslu (Bodrum) Herodot,  gezilerini anlattığı “Historiai” isimli eseriyle, “tarihin babası” unvanını almıştır. 9 kitaptan oluşan eserde, Pers-Yunan Savaşları anlatılır.
  2. Homeros – İlyada ve Odysseia: Smyrnalı (İzmir) kör ozan Homeros, Troia Savaşı’nı anlattığı İlyada destanında; Antik Yunan çağında, dönemin yaşayış, kültür, inanç ve savaşma teknikleri konusunda günümüze kalan bilgiler vermektedir. Odysseia ise Yunan kahramanı kurnaz Odysseus’un Troia Savaşı’nın bitiminde eve dönüş hikayesini bize bırakmıştır.
  3. Thukydides: M.Ö. 5. yy’da yaşayan tarihçi, kendisinin de katıldığı Atina ile Sparta arasındaki Pelopponnesos Savaşları’nı anlatmaktadır. Herodot’a göre kronolojik bir sıra ile neden sonuç ilişkisine dayalı bir anlatım sergilemektedir.
  4. Strabon-Geographika: M.Ö. 64-M.S. 19 yılları arasında yaşamını sürdüren Amasyalı coğrafyacı, gezgin, filozof ve tarihçidir. Tarihin ilk coğrafyacısı kabul edilmektedir. Antik Dünya’yı anlattığı en önemli eseri 17 kitaptan oluşan Geographika’dır. Eserin 12. – 14. kitapları Anadolu coğrafyasına aittir.
  5. Ksenophon- Anabasis: M.Ö. 430-355 yılları arasında yaşayan Atinalı tarihçi ve yazardır. Sokrates’in öğrencisidir. Pers Kralı II. Artakserkses’in kardeşi Genç Kyros’un tahtı ele geçirmeye çalışmakta ve bu iş için savaşan Hellen paralı askerlerin öyküsünü de Ksenophon anlatmaktadır. Paralı askerlerin yurtlarına dönüşünde yaşadıkları konu edilmektedir.