Pamukkale’deki İnşaat Çalışmalarında Demir Çağa Ait Mimari Kalıntılar Bulundu

2360

Pamukkale’nin Kuzey Kapı girişinde yapılan ziyaretçi karşılama merkezi inşaatı sırasında, dolgu toprak altında açılan yaklaşık 1 metre derinlikte mekanların temel seviyesinde M.Ö. 7-8. yüzyıla tarihlenen pişmiş toprak kaplar bulundu.

Denizli Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, alanda yaptıkları inceleme sırasında yaklaşık 1 metre genişliğinde, 10 santimetre kalınlığında yanmış bir tabaka tespit edildiğini söyleyerek, “Alanın çevresi basit taş sırası ile çevrelenmiş. Taşların ve çıkan kapların yanık olması sebebiyle ilk bakışta bir ocak izlenimi ortaya çıkıyor. Alanda yapılan temizlik sırasında çömlek formlu pişmiş toprak bir kabın taşın altında olduğunu tespit ettik. Alanın inşaat sahası olması sebebiyle kültür varlığının zarar görmemesi amacıyla pişmiş toprak çömleğin etrafı açılarak çıkarıldı. Üzerindeki taşın baskısıyla kırılmış olan çömleğin içinden de iki adet pişmiş toprak kap çıkarıldı. Bu nedenle gerek alanın inşaat alanı olması gerekse kültür varlıklarının Antik Kentin tarihi açısından önemi göz önüne alınarak durum Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bildirildi” dedi.

Alanda kazı çalışmalarında genel olarak Demir Çağ mimarisini yansıtan duvar kalıntılarına ve mekan içinde sıkıştırılmış toprak taban üzerinde 11 adet taş ve tuğla ile oluşturulmuş ocak yapılarının tespit edildiğini anlatan Baysal, “Ocak yapılarından iki tanesinin içinde çömlek bulundu. Günlük kullanıma yönelik olduğu anlaşılan çömlekler içerisinde kemik parçalarına da rastlanıldı. Tek bir ocak içerisinden iki adet bronz obje bulundu. Mekanlara genel olarak bakıldığında mimarinin yuvarlak formda olduğu göze çarpmaktadır. Ocakların sığ ve birbirine yakın olması adak ya da sunuya yönelik bir Kült Alanını çağrıştırmaktadır. Bu çalışmalar sırasında kazı alanının batı yönünde yuvarlak mekan oluşturan duvarın yıkıntı temizliği sırasında taşların kaldırılması sonucu dört tarafı taşlarla çevrilerek özel bir mekan oluşturulan alanda pişmiş toprak çömlek ele geçirilmiştir. Bu çömlek tama yakın olup, az miktarda kırık ve eksiklikler mevcuttur. Kazı çalışmaları doğu batı yönünde devam etmekte olup, çalışmalar sırasında halen mekanların devamlılığı görülmektedir. Genel olarak pişmiş toprak kaplara ve ortaya çıkan seramik parçalarına bakıldığında M.Ö. 7-8 yüzyıla tarihlenmektedir. Gerek mimari kalıntılar gerekse ortaya çıkan kültür varlıkları, Hierapolis Antik Kenti’nin bugüne kadar ortaya çıkmamış bir dönemini yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kaydetti.

03.03.2016 İhlas Haber Ajansı