Irak’ta Bulunan Tablet Antik Yakın Doğu Hastalıklarıyla İlgili Bilgiler Veriyor

4030

Irak’ta bulunan Geç Babil dönemine ait kil tablete göre Antik Yakın Doğu’da hastalıklar fiziksel olduğu kadar ruhsal rahatsızlık olarak ta görülüyordu.

Yüzlerce içerikten oluşan ‘Sakikku’ veya ‘Tüm Hastalıklar’ isimli Akatça tanı kitapçığından ‘Ashipu’ yani doktor-alimlerin dikkatli gözlem ve teşhişleri sonucunda şeytan ve hayaletlerin de tanı ve teşhis aşamasında büyük rol oynadıkları ancak bunun tıbbi müdahale olmadığı anlamına gelmediği anlaşılıyor.

irakta-bulunan-tablet-antik-yakin-dogu-hastaliklariyla-ilgili-bilgiler-veriyor

Çivi yazısıyla yazılmış 40 kil tablette içlerinde o dönemler ‘Miqtu’ adıyla bilinen solgun hastalık (günümüzde epilepsi)’ın detaylı incelendiği açıklamalar bulunuyor.

Çevirilen tabletlerde bu nörolojik hastalığın incelikleri temel öngörülerle birlikte ‘kötü ruhların’ yol açtığı nöbetlerden şöyle bahsediliyor; “(Epilepside) Şeytan o’na saldırır ve verilen günde o’nu yedi kere izler. (O’na ) ölü bir katilin ruhu dokunmuştur artık. Ölecektir.”

26.04.2016 archaeology.org