Ankara’da Augustus Tapınağı Yakınındaki Yıkım Yargıya Taşındı

2011

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Augustus Tapınağı ve Hacı Bayram Camii çevresinde, kepçelerle yaptığı yıkım işlemi yargıya taşındı.

Ankara’nın en eski arkeolojik yapılarından biri olan, 1972’de 1. derece kültür varlığı olarak tescillenen 2 bin yıllık Augustus Tapınağı’nın da içinde bulunduğu bölgeye, Hacı Bayram Camii’nin istinat duvarını yıkmak için iş makineleri girmiş, Kültür Bakanlığı ya da arkeolog gözetiminde yapılmayan işlem kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iş makinalarının sur duvarında yaşanan çökmelerden dolayı 13 Haziran’da alınan Koruma Kurulu kararı çerçevesinde alana girdiğini ve tarihi tapınağa hiçbir zarar verilmediğini savunmuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediyenin alanda kepçelerle yaptığı yıkım işlemini yargıya taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ankara 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yetkilileri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü hakkında Ankara Cumuhriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçu işleyen ilgililer hakkında kamu davası açılması istendi.
Suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlar ifade edildi:
Arkeolojik sit alanı olan Augustus Tapınağı’nın yakın çevresinde restorasyon’ adı altında gerçekleştirilen yıkım işlemi koruma mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir. Zira ekteki fotoğraflardan görüleceği üzere, iş makineleri yıkılan parçaları alırken kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde parçaların altından da malzeme almaktadır… Bu işlemler esnasında koruma kurulu müdürlüğünden görevli kimsenin bulunmaması koruma mevzuatına aykırıdır.

25.06.2016 Milliyet